خانه > comp > gb.eval > expression 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
Expression (gb.eval)
This class represents a dynamic گامباس expression.

نمادها
این کلاس ساختنی هست.

خصوصیات  متد ها 
 Environment  Text  Value   Compile