Home > comp > gb.qt4 > message > delete 
 en fr de es it pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar fa id vi ko ja ru zh zh_TW eo
Voorgaande  Volgende  Bewerken  Hernoemen  Ongedaan maken  Verversen  Zoek  Administratie  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
Handleiding
Geschiedenis
 
Message.Delete (gb.qt4)
Static Function Delete ( Message As String [ , Button1 As String, Button2 As String, Button3 As String ] ) As Integer

Toont een opgegeven verwijderbericht in een venster met tot drie knoppen.

Het volgnummer van de door de gebruiker ingedrukte knop wordt teruggegeven.