Home > comp > gb.qt4 > message > error 
 en fr de es it pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar fa id vi ko ja ru zh zh_TW eo
Voorgaande  Volgende  Bewerken  Hernoemen  Undo  Verversen  Search  Administratie  
Handleiding
Geschiedenis
 
Message.Error (gb.qt4)
Static Function Error ( Message As String [ , Button1 As String, Button2 As String, Button3 As String ] ) As Integer

Toont een opgegeven foutbericht, met naargelang de parameters geen tot drie knoppen.

Het volgnummer van de knop die door de gebruiker wordt aangeklikt wordt teruggegeven.