Home > comp > gb.qt4 > message > info 
 en fr de es it pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar fa id vi ko ja ru zh zh_TW eo
Voorgaande  Volgende  Bewerken  Hernoemen  Undo  Verversen  Search  Administratie  
Handleiding
Geschiedenis
 
Message.Info (gb.qt4)
Static Function Info ( Message As String [ , Button As String ] ) As Integer

Toont een informatie berichtvenster met opgegeven tekst en met 1 knop om te sluiten.