Home > comp > gb > user > id 
 en fr de es it pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar fa id vi ko ja ru zh zh_TW eo
Voorgaande  Volgende  Bewerken  Hernoemen  Undo  Verversen  Search  Administratie  
Handleiding
Geschiedenis
 
User.Id (gb)
Static Property Read Id As Integer

Geeft het system id nummer van de huidige gebruiker.

Voorbeeld

PRINT User.Id

1000