Home > comp > gb > user > id 
 en fr de es it pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar fa id vi ko ja ru zh zh_TW eo
Voorgaande  Volgende  Bewerken  Hernoemen  Ongedaan maken  Verversen  Zoek  Administratie  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
Handleiding
Geschiedenis
 
User.Id (gb)
Static Property Read Id As Integer

Geeft het system id nummer van de huidige gebruiker.

Voorbeeld

PRINT User.Id

1000