Home > lang > type > byte 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk ca hu cs tr ar fa id vi ko ja ru zh zh_TW eo
Previous  Next  Edit  Rename  Undo  Refresh  Search  Administration  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
Documentation
History
 
Warning! This page is not up to date.  See english version 
Byte
DIM Var AS Byte

Ky tip i të dhënave autoktone paraqet vlerën e bajtëve të pa nënshkruara.

Vlera e Bajtëve është një numër i plotë në mes të 0 dhe 255.

Gjat konvertimit në Byte, teptisja është e injoruar në heshtje!

See also

Tipet e të dhënave